Els Amfibis                                                                                        de Vilobí d'Onyar

La xarxa hidrogràfica sempre ha estat relacionada amb els amfibis, i el nostre municipi no és una excepció. Si observem bé pels nostres voltants veurem una sèrie d'habitats com són les rieres, basses, llacunes i rius, que alberguen una població d'amfibis notable amb espècies curioses i de gran interés. 

A la península existeixen aproximadament 30 espècies d'amfibis, de les quals 9 estan catalogades dins del nostre municipi. Tot i que el nombre ens pot resultar relativament baix, en realitat estem parlant d'una gran varietat d'espècies en termes biològics.

Podem dividir els amfibis de les nostres contrades en dos grans grups, el dels Urodels que inclou els tritons i les salamandres, i el dels Anurs que està integrat per granotes i gripaus.

Moltes de les espècies d'amfibis es troben actualment en perill d'extinció, les causes són ben diverses; la destrucció d'habitats, malalties, la introducció d'espècies exòtiques (com el cranc de riu americà, i determinades espècies de peixos). Cal dir però que aquestes també son una realitat al nostre municipi.

 


Documents

Llista patró dels Amfibis i Rèptils 2014

Descarga
Nueva_Lista_Patron_2014.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.0 MB