Peixos del municpi                                                                      de Vilobí d'Onyar

Segons la biobiografia i les dades existents al nostre municpi s’ha detectat la presència de bagres (Leuciscus cephalus), carpes (Cyprinus carpio), anguiles (Anguilla anguilla), així com també poblacions residuals de barbs de muntanya (Barbus meridionalis).

També destacar la presència de la perca Americana (Micropterus salmoides) com a espècie forana dins del territory municipal, especialment la població de la bassa d’en Turon.

Exòtiques