Família Alytidae                                                            (Fitzinger, 1843)

Discoglossus pictus                               

Gripauet pintat

 

Aquesta espècie es distribueix pel nord d'Àfrica, Malta, Sicília, sud de França i Catalunya. Probablement els individus d'aquestes dues últimes localitzacions provinguin d'introduccions més o menys recents.

Ocupa biòtops diversos, en general de caràcter mediterrani, amb bona cobertura herbàcia, i en la proximitat de zones humides, fins i tot salines.

Tenen el cos robust i el cap pla, amb el musell apuntat i una llengua en forma de disc, com tots els membres de la seva família; la pupil·la és en forma de cor. Les potes posteriors presenten membranes interdigitals ben desenvolupades, encara millor en els mascles. Pot presentar berrugues no gaire cridaneres i no es distingeixen les glàndules paròtides.

Presenten dibuixos diversos en el dors, mentre que el ventre en blanc, de vegades amb taques marrons.

S'alimenten de tot tipus d'invertebrats, amb preferència pels insectes i mol·luscs.

Durant el període reproductor, els mascles, desenvolupen callositats en les extremitats anteriors per aferrar a les femelles durant la fecundació. Les femelles poden realitzar fins a sis postes anuals d'entre 20 i 50 ous de color fosc, que eclosionan en menys d'una setmana. La metamorfosi, que depèn de les condicions ambientals és produeix en un o dos mesos.

Exemplar adult prop de Sant Dalmai

Mapa de distribució en el municipi (Arxiu Vilobicel)

Cant Discoglossus galganoi (espècie semblant)       Font:mcohyla