Com que la comarca de la Selva és una de les més humides del litoral, no és estrany que en tot el municipi trobem una gran varietat de basses i punts d'aigua de forma constant durant tot l'any. En aquest sentit tenim les basses de caràcter temporal conseqüència de les dinàmiques estacionals del nostre clima. Aquest fet també es reflecteix en les espècies que i podem observar. L'origen d'aquestes basses temporals és divers, directament de l'erosió del sòl en terrenys més o menys impermeables o bé a causa de l'acció humana (en el municipi veurem moltes d'aquestes basses al costat de les cases de pagès).

Cal destacar que hi ha altres punts d'aigua en el municipi, com són basses de grans dimensions amb finalitats purament agrícoles i exclusivament d'origen humà. Un dels problemes que ha comportat aquest tipus de basses és que moltes espècies invasores han trobat en aquestes uns punts de reproducció constants durant tot l'any com és el cas del cranc de riu Americà (Procambarus clarkii) i la perca americana (Micropterus salmoides).

           Bassa de Can Moragues

           Bassa de Can Moragues

           Aiguamolls dels camps de Can Roura

           Bassa de Can Rauric

           Bassa de Can Turon

           Sot del Molí de baix

           Bassa de Can Moragues

             Bassa de Can Moragues

           Aiguamolls dels camps de Can Roura

            Bassa de Can Rauric

           Bassa de Can Turon