És un dels hàbitats majoritaris del municipi, i està intercalat per masses boscoses o linies de vegetació en forma de galeria que segueixen la xarxa de recs que drena el territori. És caracteritza per ser un espai obert, on les espècies presents tot sovint és troben afavorides per les actuacions humanes que mantenen les zones agrícoles evitat la colonització de comunitats forestals. Es tracta d'ambients on hi ha una bona disponibilitat de recursos.

Les espècies que colonitzant aquest habitat són: 

Rèptils, llargandaix ocel-lat (Timon lepidus), sargantana ibérica (Podarcis hispanica), sargantana de paret (Podarcis muralis), sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis fragilis), la colobra llisa meridional (Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i la serp blanca (Rhinechis scalaris).

Mamifers, són  espècies propies dels hábitats boscosos que fan aparicions als conreus generalment de nit, que son mès actius. Trobariem el senglar (Sus scrofa), la geneta (Genetta genetta), el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis), la guilla (Vulpes vulpes), la rata negre (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus), el ratoli (Mus musculus), el talpó comú (Microtus duodecimcostatus) i l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus).

 Ocells, dins d'aquest hàbitat trobem les espècies més comunes d'espais oberts com la garsa (Pica pica), el pardal comú (Passer domesticus), l'oreneta (Hirundo rustica), el falciot (Apus apus), el verdum (Carduelis chloris), l'estornell (Sturnus vulgaris), la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), la puput (Upupa epops)