Família Gomphidae                                                                (Rambur, 1842)

Onychogomphus forcipatus unguiculatus

(Van der Linden, 1820)                     

Tallanassos petitLlista d'espècies citades a Catalunya

Rodadits esperonat    Gomphus graslinii Cambur, 1842

Rodadits groc    Gomphus simillimus Sélys, 1840

Rodadits de bassa    Gomphus pulchellus Sélys, 1840

Tallanassos gros    Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)

Tallanassos petit   Onychogomphus forcipatus unguiculatus Van der Linden, 1820

Tallanassos d'areny    Onychogomphus costae Sélys, 1885