LINKS


Societat Catalana d'Herpetologia

http://www.soccatherp.org/

Societat Catalana d'Herpetologia

http://www.facebook.com/group.php?gid=34699603587

Asociación Herpetológica Española

http://www.herpetologica.org/

Amphibiaweb

http://amphibiaweb.org/

Amphibiaweb

http://es-la.facebook.com/pages/AmphibiaWeb/212216991393

Vilobicel col.labora amb el S.I.A.R.E

Amb la incorporació de noves citacions pel que fa a les espècies d'amfibis i rèptils presents al municipi

 

Bibliografia

Arnold.E.N, Burton.J.A,(1978). Guia de Campo de los reptiles y anfibios de España y de Europa. OMEGA. 2ª ed.

Rivera.X, Escoriza.D, Maluquer-Margalef.J, Arribas.O & Carranza.S (2011).  Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears. Lynx Edicions i Societat Catalana d'Herpetologia

Barbadillo.LJ , Perez-Mellado.V & Sancho.V (1999). Anfibios y Reptiles de la Península Ibérica. PLANETA, 1ª ed.

García París. M , Salvador.A (2001). Anfibios Españoles ( Identificación, Història y Distribución). ESFAGNOS. 1ª ed.

García París. M, Montori.A, Herrero.P (2004). Amphibia. Fauna Ibérica. Vol 24. CSIC