Família Salamandridae                                            (Goldfuss, 1820)

Lissotriton helveticus                                   

Tritó palmat

 Aquest tritó és fàcilment identificable per la seva coloració marró clar, amb o sense taques, i el seu ventre groc o taronja. Aconsegueix els 10 centímetres de longitud total.

En l'època reproductiva, els mascles desenvolupen una cresta baixa sobre el dors i una altra més alta sobre la cua, que acaba en un petit filament. També adquireixen membranes interdigitals en els membres posteriors. Les femelles posen entre 100 i 300 ous que eclosionan en 2 o 3 setmanes. Les larves (capgrossos) sofreixen la metamorfosi entre la sisena i la novena setmana de vida. Apareixen individus neotènics: adults sexualment madurs que no han completat la metamorfosi.

Quan després de la reproducció deixa l'aigua, el seu aspecte canvia i es fa difícil d'identificar, ja que pot confondre's amb un petit llangardaix. Hibernen en terra des de novembre a març.

S'alimenten d'insectes i d'ous d'altres amfibis.

 

Exemplar neotènic en una de les basses del municipi

Exemplar metamòrfic de Lissotriton helveticus