NOTÍCIES


 

VILOBICEL és col-laborador de la  L'Associació Espanyola d'Entomologia es constitueix amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer els estudis entomològics, amb especial interès a la fauna iberobalear, mitjançant reunions i publicacions, i establir contactes amb altres Societats científiques semblants; així mateix entre els seus fins està el divulgat el coneixement dels artròpodes entre els ciutadans, i promoure la conservació de la fauna i dels espais naturals.

 

Disponible PRINCIPIA Magazine     Temporada II episodi I