Família Gekkonidae                                                                  (Oppel, 1811)

Tarentola mauritanica 

(Linnaeus, 1758)   

Dragó comú

Aquest curiós rèptil pot aconseguir els quinze centímetres de longitud, incloent-hi la seva llarga cua. El seu aspecte és robust i matxutxo, amb el cap i el cos aplanats. Presenta, tant en el tronc com en la cua, nombrosos tubercles que li donen aspecte espinós.
La coloració és variable, en general grisenca, amb bandes fosques més desenvolupades en la cua i també en els individus joves.
Presenten coixinets adhesius amples, que s'estenen per tota la longitud dels dits, sent més amples prop dels extrems. Només hi ha arpes en els dits tercer i cambra de cada peu.
La dragó comú es distribueix per la regió mediterrània, incloent-hi les illes; també en el nord d'Àfrica i a Canàries.
És freqüentment activa de nit, si la temperatura aconsegueix els quinze graus, i és fàcil veure-la prop de les fonts de llum aguaitant als insectes atrets per aquestes.