Família Lacertidae                                                                    (Gray, J.I., 1825)

Podarcis muralis

(Laurenti, 1768)

Aquesta sargantana mesura fins a 10 centímetres, arribant la cua a ser gairebé dues vegades i mitjana la seva longitud corporal. Presenta el cos més aviat aplanat i de disseny extremadament variable quant a color i disposició de les taques. Així la coloració general és de tons marró-grisenc-verdosos que poden estar esquitxats de taques negres en concentracions variables, major en els mascles adults. En general es pot apreciar una línia de punts negres en el dors i una banda fosca a cada costat, llisa en les femelles i mascles joves i esquitxada de taques més fosques en els mascles adults. El color del ventre varia entre el blanc i el vermellós, amb ocasionals ocels blaus en algunes escates externes, mentre que la gola apareix tacada de negre. En moltes ocasions mostren  barres negres i blanques en els laterals de la cua.
Grimpa amb agilitat per roques i arbres. S'alimenta de insectes, aranyas i *cucs.
La cua pot desprendre's en cas de ser aferrada per un depredador, permetent així la fugida del seu amo, que la regenerarà més tard.
Al maig o juny la femella posa de 2 a 8 ous en esquerdes del sòl o entre roques. Les cries eclosionan a les 6 o 8 setmanes.
Es distribueix per gran part de l'Europa continental, limitant al nord amb el nord de França, i al sud amb el nord d'Espanya. A la zona septentrional de la seva àrea de distribució, només es troba en llocs especialment assolellats, mentre que a la zona meridional, pot aparèixer en muntanya, per sobre dels dos mil metres. Ha estat introduïda a Estats Units, on s'expandeix actualment per les terres de Kentucky i Ohio.