Família Lacertidae                                                                  (Gray, J.I., 1825)

Podarcis liolepis

(Renoult et al., 2009) 

Sargantana iberoprovençal

Sargantana comuna i de mida mitjana que es troba àmpliament distribuïda en una gran varietat d’hàbitats. Al nostre municipi és comuna veure-la quasi tot l’any a excepció dels mesos més freds. El nom d’iberoprovençal s’ha actualitzat recentment respecte el d’altres espècies del mateix gènere (Podarcis)presents a la península. Tot i que és abundant i està ben adaptada a l’activitat humana, els pesticides i la depredació per gats han reduït el nombre de forma significativa