Els Rèptils                                                                                        de Vilobí d'Onyar

Coronella girondica

(Serp llisa meridional)


Links

Vilobicel col.labora amb el S.I.A.R.E

Amb la incorporació de noves citacions pel que fa a les espècies d'amfibis i rèptils presents al municpi