Família Dictynidae                                                                      (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Nigma walckenaeri

(Roewer, 1951)Nigma puella

(Simon, 1870)Altres espècies de Dictynidae

presents a Catalunya

Nigma flavescens

(Walckenaer, 1830)

Parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric (BADALONA)