Bosc mixt d'alzines, roures i pins

Els retalls forestals que trobem enmig de les zones agrícoles, majoritàriament estan formades per la barreja de roures, alzines i pins.

Les rouredes que ocupaven la majoria de planes del municipi, haurien sofert una pressió força remarcable per de l'home.

Els sòls que i creixien són més profunds i fèrtils, per aquesta raó els sòls es varen anar guanyant al bosc envers terres de cultiu.

Els terrenys que no es podien aprofitar per a l'activitat agrícola, és utilitzaven per aprofitaments forestals; I es va afavorí l'establiment

En l'estrat arbori d'aquesta comunitat apareixen diverses espècies de roures (Martinenc i africà), sureres (Quercus suber), alzines (Quercus ilex) i algun pi

Es de un aspecte més esclarissat i sovint amb poca presencia arbustiva i herbàcia.


Alzinar litoral

Un dels indrets més representatius d'alzinar litoral dins del nostre municipi, és el conjunt volcànic de la Crosa, just sota del Turó de Sant Llop.

En general és un bosc esclarissat, l'alzina (Quercetum ilicis galloprovinciale) comparteix L'estrat arbori amb alzines sureres (Quercus suber) i alguns pins (Pinus sp).

En el sota bosc trobem; el bruc d'escombres (Erica scoparia), bruc boal (Erica arbórea), estepa borrera (Cistus monspeliensis), estepa negra (Cistus salvifolius), heuras( Hedera helix), argelaga negra (Calicotome spinosa), olivareta (Ligustrum vulgare), galzeran (Ruscus acuelatus), gatosa (Ulex parviflorus), rogeta (Rubia peregrina), aritjol (Smilax aspera), falzia negra ( Asplenium adiantum-nigrum), gran negre (Potentilla reptans) i força presència de molsa (Pseudoscleropodium purum).

Comunitats de bosc de ribera

Dins del nostre municipi, trobem petits punts on la vegetació de Rivera es conserva amb un estat bo. Aquests llocs els situem a les vores dels principals rius i rieres del municipi (Riu Onyar, Torrent del Bagastrà). Les condicions de l'ecosistema, com l'abundància d'aigua i frescor ambiental, favoregen l'arrelament de diferents espècies vegetals.

Les principals espècies que podem observar, formen clapes, al voltant dels cursos d'aigua.

Un d'aquest punt el situem els voltants de la Resclosa d'en Borra, és possible observar retalls de la Verneda original, acompanyada de freixes (Fraxinus angustifolia), plàtans (Platanus hispanica), pollancres (Populus nigra), canyes (Arundo donax) i esbarzers (Rubus ulmifolius).

És possible observar formacions de robínes i plantacions fusteres de pollancres i plàtans com trobem per exemple el Sot del Molí de Baix.