SITUACIÓ GEOLÒGICA

La Crosa està ubicada a l’extrem nordoriental de la Serralada Prelitoral Catalana,

a l’acabament de Les Guilleries. Aquest volcà descansa damunt el contacte

discordant entre materials paleozoics i materials terciaris.

Aquest volcà pertany al vulcanisme neogen - quaternari del nordest de la

Península Ibèrica. Aquest vulcanisme està lligat al ‘Solc de València’, dins del

domini Catalano-valencià el qual es caracteritza per la formació de sistemes

neògens de horts i grabens. És el darrer estadi evolutiu del rift europeu. Aquest

magmatisme és de caràcter alcalí amb els extrems bàsics. 

Els processos tectònics tingueren lloc al Neogen, formació d’una fosa.

Al Quaternari es produïren els processos magmàtics (volcà) i la sedimentació

lacustre dels materials de rebliment del cràter. 

DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I L'ACTIVITAT VOLCÀNICA

La Crosa de Sant Dalmai està situada damunt d’una falla relacionada amb la falla

d’Amer, entre materials paleozoics (ignis i metamòrfics) i els sediments neògens i

quaternaris que omplen la depressió de La Selva.

Està constituïda per dos edificis volcànics: un de grans dimensions (1200m de

diàmetre i 225m d’alçada màxima) i un altre més petit, edifici secundari (uns 400m

de diàmetre i 60 m d’alçada màxima).

La història de la Crosa es pot explicar en 8 etapes (Pujadas et al., 2000):

1. Erupció freatomagmàtica: formació d’onades piroclàstiques i bretxes

d’explosió. Edifici de tipus anell tufític.

2. Activitat estromboliana: generà un con d’escòries.

3. Freatomagmatisme: violentes explosions que destruïren el con i dispersaren

les escòries, aquests materials formen el con de tuf.

4. Ascens del magma. Les dimensions del cràter d’explosió generà inestabilitats:

fractures circulars.

5. Última fase eruptiva de tipus estrombolià, es forma l’edifici secundari.

6. En la formació d’aquest edifici secundari, la darrera fase fou de tipus efusiu,

sortida d’un flux de lava.

7. Ambient endorreic i formació d’un llac a l’interior del cràter.

8. Dessecació d’aquest llac al segle X amb la construcció d’una galeria de

drenatge.

TEX:

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambienti Habitatge

Direcció General del Medi Natural

GEÒTOP 356. LA CROSA DE SANT DALMAI 

AUTORIA DE LA FITXA

Mari Carmen Ferrer Argüello, UAB

Manuel Riesco de Arriba, UAB 

Les Guilloteres


La Mina Nova

Situada en el fons del cràter, a la part oest, on recull les aigües que es puguin acumular amb les pluges actuals.

Té un recorregut total d'uns 800 m a 900 m, que els seus primers 200 m es poden recorre ajupit, en el seu origen l'alçada era més gran, però l'acumulació de sediment, far que perdi alça. A partir d'un pou de ventilació, ja no continuar el recorregut.

El recorregut continua uns 600 m, per sortir a un rec al torrent de Tornavells.